Informacje o przedszkolu


 Co ciekawego w  „Publicznym Przedszkolu nr3  Jastrzębie-Zdrój

Nasze przedszkole realizuje różnorodne programy, innowacje,

form i metod pracy stosowane w codziennej pracy z dziećmi.

 

Realizowane Programy:

1.„Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa M. Kwaśniewska W. Żaba-Żabińska wyd.MAC– wszystkie grupy

2. Program nauczania języka angielskiego kurs dla początkujących grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014r. – Magdalena Kębłowska

3. „Kochamy dobrego Boga” autorzy Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

 

Realizowane programy własne nauczycieli i ogólnopolskie

 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy Przedszkola;
 • Program Profilaktyczny Antytytoniowy „Czyste Powietrze Wokół nas”;
 •  „Mamo, tato wolę wodę” – ogólnopolski program edukacyjny;
 • " Kubusiowi przyjaciele natury" - program ogólnopolski. 

 

Organizowane zawody sportowe  przez przedszkole:

Międzyprzedszkolny Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków 

 

 

Udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez inne placówki:

 • „Rambit przedszkolaka Ole, Ole przedszkole – turniej sportowy
 • „XI międzyprzedszkolny turniej piłki nożnej” MOSiR                                                                   
 • „Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich” – MOSiR
 •  „Międzyprzedszkolny Przegląd Poezji dla Dzieci,
 •  „Konkurs Piosenki Dziecięcej,
 • Przeglądzie Tanecznych Przedszkoli: „Roztańczone przedszkole”,
 • „Bieg po słońce”

Uroczystości  przedszkolne i  grupowe:

 • „Dzień przedszkolaka”
 • „ Dzień ziemniaka i marchewki’  - wspólna zabawa o celach zdrowotnych
 • „Dzień Edukacji Narodowej”       - wspólna zabawa dzieci z pracownikami przedszkola, dzieci uczą się szacunku do osób które z nimi pracują 
 • „ Pasowanie na przedszkolaka”
 • „Jasełka grupowe”
 • „Barbórka w przedszkolu”
 • „Witamy Mikołaja na sportowo”
 • „Bal przedszkolny”
 • „Dzień babci i dziadka”
 • „Witamy pierwszy dzień wiosny tanecznie i  na sportowo”
 • konkurs recytatorski organizowany we współpracy z Filią nr14 Biblioteki Miejskiej                                                         
 • konkurs recytatorski –wierszeJ.Brzechwy                                                         
 •  „Festyn Rodzinny”                                                                     
 • „Dzień dziecka na sportowo”
 • „Niespodzianki dla kolegów i koleżanek” przygotowywanie krótkiego programu artystycznego i prezentów na pożegnanie starszaków zgodnie

z tradycja przedszkolną                                       

 •  „Uroczystość pożegnania przedszkola”                                                                    
 • „ Jubileusze przedszkolne”                

 

Ciekawe zajęcia i przedsięwzięcia

 • Zajęcia ruchowo-taneczne od 3-latków w ramach podstawy programowej;
 • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, częsty udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych na terenie przedszkola
  i przez zaprzyjaźnione placówki oraz udział w konkursach ogólnokrajowych;
 • Zajęcia kulinarne – przygotowywanie sałatek, kanapek, przetworów na zimę itp.;
 • Zajęcia w ogródku przedszkolnym – przygotowanie grządek do siewu ziół, hodowla ziół, zbiór ziół jako dodatek do posiłków i wykonania herbat
 • Zajęcia z podstaw bezpieczeństwa: spotkania z policjantem, strażnikiem, strażakiem, stomatologiem, pielęgniarką, udzielanie pierwszej pomocy;
 • Zajęcia „Poznajemy zawody”, wizyty w zakładach pracy na osiedlu: sklep, zakład szewski,  biblioteka, apteka, urząd pocztowy, przychodnia, szkoła, zakład fryzjerski, kwiaciarnia, kopalnia itp.;
 • Zajęcia o celach charytatywnych: organizacja w przedszkolu akcji  „Żonkilowe pola nadziei” , Góra Grosza”;
 • Udział w ogólnopolskich akcjach : , „Danon”  promocja zdrowia, „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • Zajęcia zdrowotne: codzienna gimnastyka i zabawy ruchowe w salach zajęć i na sali gimnastycznej z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu i przyrządów do ćwiczeń, częsty pobyt dzieci na świeżym powietrzu na dużym placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, gra w piłkę, zawody sportowe;
 • Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, chusty animacyjnej,  aktywne słuchanie metodą Battii Strauss , metody W. Sherborne, Orffa, Labana,  metod aktywizujących, burzy mózgów, kinezjologii edukacyjnej,  elementy metody P. Dennisona, zabawy twórcze, dramowe i parateatralne, pedagogiki zabawy, elementy edukacji matematycznej wg prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, wdrażanie dzieci do słuchania i improwizacji do muzyki klasycznej, aktywne słuchanie muzyki
  z zastosowaniem elementów metody Batti Straus;
 • Spacery do różnych środowisk przyrodniczych: pole. łąka, las, park, ogródki działkowe itp. oraz po osiedlu: na skrzyżowanie, nauka przejścia po pasach,

 

Wycieczki:  Centrum Zabaw Ruchowo- Sprawnościowych ,,A ku- ku” w Jastrzębiu,  Ośrodek Agroturystycznego Mir- Max w Pielgrzymowicach z udziałem rodziców, warsztaty ekologiczne pt. ,,Czysta woda zdrowia doda”; Żorskie Centrum Regionalnego zajęcia warsztatowo-dydaktycznych; Leśny Park Niespodzianek – Ustroń;  Rudy- Rybnik- spacer ścieżkami przyrodniczo- dydaktycznymi przy zabytkowym kompleksie klasztornym i odpoczynek na placu zabaw, przejazd kolejką wąskotorową zwiedzanie dworca;

Wycieczki bliskie: Straż Pożarna, Galerii Historii Miasta Jastrzębie-Zdrój, KWK Jas-Mos, wizyty w Masnówce

Współpraca z rodzicami:

 •  Zebrania z rodzicami w każdej grupie na początku roku szkolnego oraz co najmniej
  4-5 razy w roku, przekazanie informacji z wyników obserwacji, przekazanie rodzicom Informacji o Gotowości Szkolnej;
 • Organizacja spotkań dla rodziców ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Spotkania indywidualne z rodzicami – codziennie oraz wg harmonogramu w poszczególnych grupach;
 • Dni adaptacyjne dla dzieci 3-4 letnich – maj;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Systematyczne prowadzenie gazetek dla rodziców – każda grupa;
 • W :Kąciku dla rodziców” – prezentacja ciekawych artykułów;
 • Pikniki rodzinne;
 • Teatrzyki dla dzieci i przedstawienia dla rodziców;
 • Pomoc rodziców w wyjazdach dzieci poza teren przedszkola;
 • Wykonywanie przez rodziców prostych napraw, doposażanie przedszkola w zabawki, książeczki itp. drobne przedmioty.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 •  Biblioteka Miejska w Jastrzębiu-Zdroju – Filia nr14: udział dzieci w głośnym czytaniu w bibliotece i przedszkolu grupy młodsze, udział dzieci w Światowym Dniu Pluszowego Misia, udział w konkursie plastycznym „Mój Miś”, stała współpraca zgodnie z wspólnym Planem na cały rok szkolny;
 • Szkoła Muzyczna – koncerty  dzieci i młodzieży, poznawanie instrumentów muzycznych;
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, wspólne zabawy ruchowe, prezentacja przez uczniów dla dzieci teatrzyków, czytanie wierszy i opowiadań,  wizyty dzieci w szkole poznając przyszłe środowisko nauki oraz wspólne zabawy i zajęcia w przedszkolu;
 • Współpraca z Przedszkolami terenu miasta Jastrzębie -Zdrój – wymiana doświadczeń, udział dzieci w zawodach i turniejach sportowych, organizowanych Festiwalach i przeglądach;
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jastrzębiu-Zdroju, udział pedagogów i psychologów w spotkaniach org. w przedszkolu dla rodziców, zebraniach zespołów PP, sprawach indywidualnych poszczególnych dzieci, prowadzenie sondażu logopedycznego w grupach dzieci 5-letnich;
 • Współpraca z Policją – spotkanie zorganizowane w przedszkolu;
 • Współpraca z Zakładem Opieki Leczniczej w Jastrzębiu-Zdroju
 •  Współpraca z Hospicjum w Jastrzębiu-Zdroju
 •  portalami informacyjnymi z Jastrzębiu-Zdroju – zamieszczanie informacji o działalności przedszkola.

 

Posiadamy duży plac zabaw przeznaczony wyłącznie dla dzieci z naszego przedszkola.

Wyposażony jest w 3 piaskownice, interaktywne boisko,  urządzenia do ćwiczeń ruchowych i zabaw. Dzieci  uprawiają w przedszkolnym ogrodzie rozmaite rośliny ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce „Małego zielarza”.

Godziny otwarcia

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00 przez cały rok także w czasie wakacji/, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kuchnia

Możemy się pochwalić świetnymi domowymi posiłkami przygotowywanymi  zgodnie z recepturami zdrowego odżywiania.

Zapewniamy trzy smaczne, zdrowe posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek. Cały czas dzieci mają nieograniczoną możliwość picia wody mineralnej

Dodatkowe informacje

Przedszkole przewidziane jest dla:

 • 4 grup wiekowych powyżej podstawy programowej z wyżywieniem :

do 25 dzieci w każdej grupie

 • 2 grup oddziału 5 godzinnego w ramach podstawy programowej

bez wyżywienia : do 18 dzieci w każdej grupie

Pora odpoczynku przewidziana jest dla najmłodszych, po obiedzie, około godziny 12 00. Uwzględniamy indywidualne potrzeby naszych podopiecznych, dlatego podczas leżakowania  dzieci odpoczywają  przy wyciszonej muzyce i bajce, albo bajkach czytanych przez nauczycielki.