Otwarcie przedszkola


Dnia 9 grudnia 1965r. zostało otwarte przedszkole, które mieści się w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Połomskiej. Przedszkole zostało otwarte staraniem Inspektoratu Oswiaty i Władz Powiatowych.

Przedszkole mieści 4 oddziały dla dzieci 3,4,5,6 letnich.

Na piętrze zostały zorganizowane oddziały dla dzieci młodszych, a na parterze dla starszych.

Kierownictwo przedszkola objęła Adela Kąkol, a wychowawczyniami zostały: Bronisława Jaworska, Stefania Pilny, Barbara Szklarska, Wiesława Szczytkowska.

Przed samym otwarciem placówki u rodziców przejawiła się wielka inicjatywa, rodzice pomagali w uporządkowaniu przedszkola. Dzięki tym czynom społecznym i ścisłej współpracy przedszkole zostało otwarte w terminie.