grupa I - 3-latki -Pani Asia


Zdjęcia z uroczystości  "Mikołaj w przedszkolu"  zamieszczone sa w Kronice wydarzeń.